Chat hỗ trợ
Chat ngay

Tạo Mục Lục Tự Động Theo Chương, Phần Trong Word 2016 – 2019

Việc tạo mục lục là đặc biệt quan trọng trong Word. Với những bài báo cáo, luận văn hay soạn thảo văn bản dài, nhiều đề mục thì việc tạo mục lục là rất cần thiết. Giúp thực hiện đúng yêu cầu của luận văn, bài báo cáo bắt buộc có và rút ngắn thời gian tra cứu đề mục, thuận tiện chỉnh sửa.

Nội dung bài viết

Các bước thực hiện tạo mục lục theo Chương, Phần

Đầu tiên phải hiểu rõ bản chất của cách tạo mục lục này.

  • Heading 1: Tương đương với chỉ mục lớn nhất. Ví dụ: Chương, Phần…
  • Heading 2: Tương đương với chỉ mục phía sau chỉ mục Chương, Phần…. Ví dụ: 1.1, 1.2,…
  • Heading 3: Là con của Heading 2. Tức phía sau Heading 2. Ví dụ: 1.1.1, 1.1.2,…
  • Heading 4, 5: Tương tự

Bước 1: Đặt trỏ chuột phần nội dung muốn làm đề mục. Tại tab Home chọn Current List

tao-heading

Bước 2: Click tiếp vào Current List --> Define New Multilevel List…

doi-ten-level

Tại Enter Formatting for number: thêm chữ Chương hoặc Phần tuỳ ý

Tại Follow number with: Space --> Để khoảng cách giữa số chương, phần và chữ sát lại

chinh-sua-level

Bước 3: Tại Heading 1 nhấn chuột phải chọn Modify… để chỉnh sửa lại font chữ, màu chữ, paragrabh…

Sau khi chỉnh xong font chữ, cỡ chữ căn lề… tiếp tục nhấn Format --> Paragrabh để chỉnh giãn dòng cách đoạn… Sau đó nhấn OK.

chinh-font-paragrabh

Bước 4: Tại Heading 2 nhấn chuột phải chọn Modify… để chỉnh sửa lại font chữ, màu chữ, giãn dòng, cách đoạn… Giống như bước trên.

Kết quả: Số của chỉ mục tự động nhảy theo Chương.

heading-2

Các heading còn lại chỉ cần chọn dòng chứa nội dung cần chạy mục lục thì tại tab Home chọn Heading tương ứng nội dung là xong.

Thực hiện chạy mục lục tự động

Sau khi đã tạo xong Heading từ trên xuống hết nội dung bài thì tiếp theo chạy mục lục cho bài viết. Có 2 cách thực hiện.

Cách 1: Sử dụng các mẫu có sẵn (Automatic Table)

Thực hiện: Tại trang Mục Lục đặt trỏ chuột. Tại tab References --> Table of Contents --> Tại thanh công cụ chọn tuỳ thích các kiểu có sẵn: Automatic Table 1, Automatic Table 2,…

tao-muc-luc-co-san

Cách 2: Tạo Mục Lục theo ý mình muốn (Custom Table of Contents…)

Bước 1: Tại trang Mục Lục đặt trỏ chuột. Tại tab References --> Table of Contents --> Custom Table of Contents…

tao-muc-luc-theo-yeu-cau

Bước 2: Thiết lập Custom Table of Contents

  • Show page numbers: Hiển thị số trang ứng với tên đề mục.
  • Right align page numbers: Hiển thị số trang nằm ở sát lề bên phải (nếu bỏ chọn, số trang sẽ nằm ở ngay liền sau tên đề mục).
  • Tab leader: Hình thức dóng hàng, đối chiếu giữa tên đề mục và số trang (dùng chuỗi các dấu chấm, dấu gạch ngang, hoặc bỏ trắng).
  • Use hyperlinks instead of page number: Nhấn chọn này thì sau khi có mục lục. Mình muốn click tới chỉ mục nào thì nó chạy ngay đến mục đó.

sua-muc-luc-theo-yeu-cau

Bước 3: Xem kết quả:

ket-qua-cach-2

Cập nhật mục lục tự động

Khi chúng ta thay đổi nội dung các chỉ mục (tên chỉ mục, số trang, …), bạn có thể cập nhật lại mục lục một cách tự động theo một trong ba cách sau đây:

Cách 1: Trong tab References --> Table of Contents --> Click Update Table

  • Update page numbers only (chỉ cập nhật số trang)
  • Update entire table (cập nhật toàn bộ mục lục)

cap-nhat-muc-luc-1

Cách 2: Click chuột phải vào Mục Lục, chọn Update Field

cap-nhat-muc-luc-2

Video hướng dẫn:

Bài hướng dẫn cách tạo mục lục tự động nhanh chóng trong word 2016, 2019 đã hoàn thành. Với việc tạo như này chúng ta sẽ dễ quản lý bài viết, bài báo cáo, luận văn,… Chúc các bạn thành công!

>> Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

We welcome relevant and respectful comments. All comments are manually moderated and those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.